24
sep

Wat is de 'Ziekte- en Invaliditeitsverzekering'?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
In België kennen wij het stelsel van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Verplicht, omdat van het loon van iedere werknemer een bedrag wordt afgehouden. Daarnaast stort de werkgever voor iedere werknemer eveneens een bijdrage.
Zelfstandigen betalen zelf driemaandelijks een bijdrage. Het beheer van de verplichte verzekering gebeurt via de Rijksdienst voor sociale zekerheid en wordt gefinancierd door de bijdragen van werknemers, werkgevers en zelfstandigen en de bijdragen van de federale overheid.
De verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bestaat uit drie luiken:
  • de gezondheidszorgen: dit is de (gedeeltelijke) terugbetaling van je doktersbriefjes, geneesmiddelen, kinesitherapie, enz..
  • de uitkeringen: dit is het uitkeren van een inkomen voor langdurig zieken, ter vervanging van het normale loon. Als je (langdurig) ziek wordt en daardoor niet (meer) kan werken, krijg je na de periode van het gewaarborgd loon een vervangingsinkomen, uitkering genoemd. Het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid spreekt men van primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering. Na dat eerste jaar ontvang je een invaliditeitsuitkering.
  • de moederschapsverzekering voorziet in een uitkering die eventueel toegekend wordt aan werkneemsters die zwanger zijn, bevallen of borstvoeding geven.
De organisatie van de ziekteverzekering is in handen van de mutualiteiten. 
www.cm.be
www.socmut.be
www.liberalemutualiteit.be
www.neutrale-ziekenfondsen.be
www.oz.be
www.hziv.be