24
sep

Hoe doe je een aanvraag om een uitkering primaire arbeidsongeschiktheid te krijgen?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Om erkend te worden, moet je je mutualiteit verwittigen van je arbeidsongeschiktheid. Je doet dit  met het formulier ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, beter gekend als het formulier ‘vertrouwelijk’. Indien je dit formulier niet bezit, kan je het steeds aanvragen bij je ziekenfonds.
Heel belangrijk is dat je deze aangifte tijdig doet:
  • binnen de 28ste kalenderdag als je zelfstandige bent of bediende met een arbeidsovereenkomst
  • binnen de veertiende kalenderdag als je arbeider bent met een arbeidsovereenkomst
  • binnen de twee kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid als je werkloos bent, of uitzendkracht of onthaalouder
  • binnen de twee kalenderdagen na het begin van je arbeidsongeschiktheid wanneer er twijfel is over het statuut waarin je je bevindt, wanneer je het ziekenhuis verlaat of wanneer het om een herval van je ziekte gaat.
Wettelijk is voorgeschreven dat jij moet bewijzen dat je de aangifte tijdig hebt gedaan. De poststempel heeft die bewijskracht, maar het is veiliger het attest aangetekend op te sturen. Je kan het ook eventueel binnenbrengen bij de adviserend geneesheer, die hiervoor een ontvangstbewijs zal afleveren. Laattijdige aangifte kan ernstige financiële nadelen tot gevolg hebben.