24
sep

Hoe verloopt de procedure tot erkenning als invalide?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
In de negende of tiende maand van de primaire arbeidsongeschiktheid kan de adviserend geneesheer een voorstel indienen tot verlenging van de arbeidsongeschiktheid. Hij stelt daartoe een medische steekkaart op, die aangevuld wordt met een administratieve kaart. Die laatste moet je doorgaans zelf invullen. Het is echter aan te raden dat je je hiervoor laat helpen door de dienst Maatschappelijk Werk of de contactbediende van je ziekenfonds, die dan ook alle gewenste informatie kan bezorgen.
Op basis van dit dossier doet de adviserend geneesheer een voorstel tot erkenning bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het Riziv.