16
dec

Is een zieke werknemer beschermd tegen ontslag?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
'De werknemer kan tijdens een periode van ziekte ontslagen worden, indien er een geldige ontslagreden is die volledig vreemd is aan de ziekte', zegt Katrien Depuydt, juriste bij de hr-dienstverlener Partena Professional.
Een ontslag wegens de gezondheidstoestand kan niet. Het ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid kan wel verband houden met het gedrag of de geschiktheid van de werknemer. Mogelijke geldige ontslagredenen zijn slechte prestaties of veelvuldige tekortkomingen. Ook economische redenen kunnen ingeroepen worden, zoals een gebrek aan werk of een omzetdaling.
'Herhaaldelijke of langdurige arbeidsongeschiktheid kan eventueel wel een geldige ontslagreden worden als ze de organisatie van het werk in het gedrang brengt. De werkgever zal deze organisatorische redenen indien nodig moeten kunnen bewijzen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat de zieke moest worden vervangen of dat de andere werknemers bijkomende uren moesten presteren', zegt Depuydt. Bij het ontslag van een zieke werknemer moet een verbrekingsvergoeding worden betaald of moet de werknemer een opzegtermijn presteren. Die opzegperiode begint pas als de werknemer het werk hervat. 'Overeenkomsten van bepaalde duur van arbeiders en bedienden kunnen in sommige gevallen wel nog altijd wegens een ziekte beëindigd worden', zegt Depuydt. Een overeenkomst van minstens drie maanden kan beëindigd worden na zes maanden ziekte, mits betaling van een vergoeding. Een overeenkomst van minder dan drie maanden mag bij een ziekte van minstens zeven dagen - dus ten vroegste vanaf de achtste dag afwezigheid - zonder vergoeding of opzeg worden stopgezet.

Bron : De Tijd - 16-12-2015
 

Reacties

Nog geen reacties

Login of registreer u om te reageren op dit artikel.