24
sep

Kan je in beroep gaan tegen de beslissing van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Als je niet akkoord gaat met de beslissing van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit kan je binnen de drie maanden schriftelijk beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Deze stelt dan een procedure in gang die gemiddeld twaalf tot achttien maanden duurt.
Kun je het werk niet hervatten, dan moet je je als werkloze laten inschrijven en geniet je van een werkloosheidsvergoeding tot de rechtbank een beslissing neemt. De procedure voor de arbeidsrechtbank is kosteloos en je kunt je laten bijstaan door bv. een afgevaardigde van de vakbond. Je kan ook terecht bij de dienst ledenverdediging van het ziekenfonds. Zij geven je de nodige informatie en advies, bieden de juiste ondersteuning en doen de inleiding waar nodig (o.a. vakbond...).
Bij erkenning van invaliditeit door de arbeidsrechtbank wordt je toestand geregulariseerd, waarbij een verrekening met terugwerkende kracht geldt. Wordt je invaliditeit niet erkend dan moet je het werk hervatten of blijf je in de werkloosheid.