24
sep

Kun je tijdens je arbeidsongeschiktheid op vakantie in het buitenland?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Wie arbeidsongeschikt of invalide is, moet zich ter beschikking houden van de adviserend geneesheer of van de Medische Raad voor Invaliditeit.
Wil je binnen de Europese Economische Ruimte (EER) met vakantie gaan, neem dan minstens veertien dagen voor je vertrek contact op met je ziekenfonds. Er wordt dan nagegaan of je binnen de periode van je afwezigheid zal opgeroepen worden. De kans bestaat immers dat je tijdens je afwezigheid opgeroepen wordt voor controle. Daag je niet op, dan worden de uitkeringen onmiddellijk stopgezet. Ga je met vakantie buiten de EER, dan moet je tijdig en voor je vertrek toelating vragen aan de adviserend geneesheer bij je ziekenfonds.