30
nov

Nieuw getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De behandelende arts zal op het getuigschrift niet enkel de begindatum, maar ook de waarschijnlijke einddatum van de arbeidsongeschiktheid noteren. Naast deze datum zal zowel aan de patiënt als aan de behandelende arts gevraagd worden om bijkomende info mee te delen betreffende de socio-professionele context van het lid. Met deze wijziging onderschrijft ons land de Europese regelgeving. De patiënt en zijn behandelende arts worden zo meer op hun verantwoordelijkheden gewezen.
De adviserend geneesheer van het ziekenfonds en zijn multidisciplinair team kan van zijn kant zo beter inschatten welke de kansen zijn op professionele re-integratie van de patiënt. Aanvullend biedt de nieuwe werkwijze mogelijkheden aan het multidisciplinair team om zich te wijden aan nieuwe opdrachten die haar zijn toevertrouwd.
De toevoeging van deze bijkomende gegevens grijpt danig in op de manier van denken voor de verschillende betrokken actoren. We denken hierbij aan de Zieke, de behandelende arts, adviserend geneesheer, paramedisch medewerker, medewerker administratie, …

Reacties

Nog geen reacties

Login of registreer u om te reageren op dit artikel.