1
okt

Regeling betalende derde

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Vanaf 1 oktober zijn alle huisartsen verplicht om de regeling betalende derde toe te passen indien je de verhoogde tegemoetkoming hebt. De verplichting geldt voor alle huisartsen, ongeacht hun conventiestatuut.
De regeling betalende derde is van toepassing voor consultaties en technische verstrekkingen tijdens consultaties. Ze geldt evenwel niet voor supplementen die niet-geconventioneerde artsen kunnen aanrekenen.

In volgende situaties kunnen huisartsen de regeling toepassen, maar hiertoe zijn ze niet verplicht.  
  • Je bent zes maanden volledig werkloos, hetzij met gezinslast, hetzij als alleenstaande.
  • Je hebt een bruto belastbaar inkomen dat niet hoger is dan het leefloon.
  • Je ontvangt een toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening.
  • Je hebt het statuut chronische aandoening.
  • Bij een individuele financiële noodsituatie.
  • Voor palliatieve patiënten.
  • Bij overlijden of comateuze toestand bij behandeling.
  • Bij opname in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, voor gezinsplanning, voor opvang van verslaafden, of voor verzorging van kinderen, bejaarden of personen met een handicap.
Meer info vind je hier.

Reacties

Nog geen reacties

Login of registreer u om te reageren op dit artikel.