24
sep

Wat is een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Als je wegens ziekte of ongeval niet meer kan werken en bijgevolg je beroepsinkomen of werkloosheidsuitkering verliest, heb je recht op een ziekte-uitkering. Het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid spreekt men van primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
Die primaire uitkering vangt normaal aan na verloop van het gewaarborgd loon, toegekend door de werkgever.