24
sep

Wat betekent 'Verhoging van de kinderbijslag' voor invaliden?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Als arbeidsongeschikte werknemer kun je vanaf de zevende maand, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een verhoogde kinderbijslag. Het gezamenlijk inkomen van de partner en de arbeidsongeschikte persoon mag niet hoger zijn dan 2 385,65 € per maand. Van een alleenstaande ouder mag het inkomen niet hoger zijn dan 2 309,58 € per maand.
De toekenning gebeurt in principe automatisch via het kinderbijslagfonds.
Je ontvangt een verhoging van de kinderbijslag voor het eerste kind van 98,88 euro; voor het tweede kind van 28,49 euro en vanaf het derde kind een toeslag van 5 euro per maand of 22,972 euro bij een eenoudergezin.