24
sep

Wat is de jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieke mensen?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Deze tegemoetkoming is een tussenkomst voor bepaalde erkende chronisch zieke mensen met hoge medische kosten. Er zijn drie categorieën van personen die hiervoor in aanmerking komen. Wie voldoet aan de basisvoorwaarden, heeft recht op een tussenkomst van 300,11 euro per jaar.
  • Invaliden, personen met een handicap of ouderen die hulp nodig hebben bij verplaatsing, eten … en die beantwoorden aan de voorwaarden voor toekenning van een tegemoetkoming voor hulp van derden kunnen rekenen op 450,18 euro per jaar bij hoge medische kosten.
  • Invaliden, personen met een handicap of ouderen die hulp nodig hebben bij verplaatsing, eten … en die beantwoorden aan de voorwaarden voor toekenning van een integratietegemoetkoming met minstens twaalf punten, kunnen ook rekenen op 450,18 euro per jaar bij hoge medische kosten.
  • Een derde categorie zijn de personen die in aanmerking komen voor langdurige intensieve thuisverpleging (forfait B of C). Zij hebben recht op een forfaitaire tussenkomst van 600,23 euro per jaar bij hoge medische kosten.
Het zorgforfait wordt in principe automatisch uitbetaald omdat je ziekenfonds beschikt over de nodige gegevens en weet wie aan de voorwaarden voldoet,