24
sep

Wat is de jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming voor personen met incontinentieproblemen?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Aan rechthebbenden die over de laatste twaalf maanden, minstens gedurende vier maanden een erkenning voor thuisverpleging forfait B of C hebben verkregen met een score drie of vier voor het criterium ‘incontinentie’, wordt jaarlijks een forfaitaire tegemoetkoming van 493,15 euro uitbetaald.
Je mag dan wel niet de laatste dag van de hiervoor genoemde periode van vier maanden in een verzorgingsinrichting verbleven hebben zoals ziekenhuis, RVT, ROB, PVT, of bepaalde types van revalidatie. Deze toelage wordt automatisch uitbetaald door het ziekenfonds op het ogenblik dat je voldoet aan de voorwaarden.
Maak je geen gebruik van thuisverpleging, maar ben je wel ernstig zorgbehoevend en incontinent, dan kan je dit melden aan je ziekenfonds, dat het nodige zal doen om het recht op het incontinentieforfait te laten onderzoeken.
Personen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden maar van de adviserend geneesheer de toelating hebben gekregen om een forfait te genieten voor onbehandelbare incontinentie hebben recht op een maandelijks forfait van 160,96 euro. Meer informatie hieover krijg je bij je ziekenfonds.