24
sep

Wat is de 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)'?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De VDAB is bevoegd voor het domein van opleiding en tewerkstelling van personen met een handicap. De VDAB heeft een samenwerkingsovereenkomst met de ziekenfondsen inzake de begeleiding van personen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Als je een uitkering ontvangt van het ziekenfonds en weer aan het werk wil dan contacteer je in de eerste plaats de adviserend geneesheer van het ziekenfonds (zie ook : toegelaten arbeid). Beslist de adviserend geneesheer dat je klaar bent om de stap naar werk te zetten en dat je begeleiding nodig hebt, dan vult hij een aanmeldingsformulier voor de VDAB in dat je moet ondertekenen. Ga langs in de dichtstbijzijnde werkwinkel en geef het aanmeldingsformulier af aan de VDAB-consulent. De consulent maakt een afspraak voor jou met een trajectbegeleider
van VDAB of GTB (gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst). Bij de VDAB kan je terecht voor volgende maatregelen:
  • erkenning van de arbeidshandicapbijstand van een tolk voor doven en slechthorenden
  • tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen
  • tegemoetkoming voor verplaatsingskosten van en naar de arbeidswerkplaats
  • Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), dit is een premie aan je werkgever omdat hij je in dienst neemt of houdt
  • toegangsticket tot de beschutte werkplaats.
 Meer informatie is te vinden op de website www.vdab.be/arbeidshandicap of via de gratis VDAB servicelijn 0800 30 700
 
www.vdab.be/
http://www.gtb-vlaanderen.be/ 
vdab.be/arbeidshandicap/