24
sep

Wat is ‘hulp van derden’ in de ziekteverzekering?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Als arbeidsongeschikte persoon (primair en invalide) kun je een financiële vergoeding aanvragen als tegemoetkoming in de hulp van derden. Om in aanmerking te komen voor hulp van derden moet je minstens elf punten scoren op een zelfredzaamheidsschaal, waarbij men de graad nagaat van o.m. de mogelijkheden om je te verplaatsen, maaltijden te bereiden, zelfstandig te eten, je toilet te maken, de woning te onderhouden, het huishouden te beredderen, enz.
Hulp van derden wordt erkend als zij noodzakelijk wordt geacht voor een onafgebroken periode van ten minste drie maanden.
Wanneer deze hulp van derden toegekend wordt, krijgt je bovenop het bedrag van je  daguitkering een forfaitaire vergoeding van 20 euro per dag en dit vanaf de vierde maand van de primaire ongeschiktheid (maatregel 01-09-2014) en tijdens de invaliditeit. Deze bijkomende uitkering is niet belastbaar.