24
sep

Wat is ‘toegelaten arbeid’ of ‘progressieve tewerkstelling’?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Ben je na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid, zowel in primaire arbeidsongeschiktheid als in invaliditeit, voldoende hersteld om het werk gedeeltelijk te hervatten? Dan moet je steeds aan de adviserend geneesheer toestemming vragen om dit te doen zonder dat je erkenning van arbeidsongeschiktheid
stopt. Dit geldt voor:
  • een bezoldigde of onbezoldigde beroepsactiviteit als werknemer of zelfstandige
  • onbetaald vrijwilligerswerk voor een persoon of organisatie waarmee geen familiale band bestaat (bv. begeleider speelpleinwerking, vrijwilliger Rode Kruis, begeleider wielerwedstrijden, ...).
Indien het een betaalde activiteit betreft, kan dit een weerslag hebben op het bedrag van de ziekte- en invaliditeitsuitkering.