24
sep

Wat betekent 'Vermindering onroerende voorheffing (grondlasten)' voor invaliden?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Invaliden-Riziv die op 1 januari van het aanslagjaar reeds het statuut van invalide-Riziv bezaten (waarbij de handicap dus officieel werd vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar), hebben recht op een vermindering van de onroerende voorheffing grondlasten). Ze tellen, voor de berekening, mee als twee personen ten laste.
De vermindering wordt uitgedrukt in een forfaitaire vermindering die afhankelijk is van:
  • het aantal personen met een handicap/kinderen ten laste;
  • de provinciale en gemeentelijke taksen (die verschillend kunnen zijn van regio tot regio).
De vermindering van de onroerende voorheffing kan zowel door de eigenaar als door de huurder (o.a. sociale woningen) worden bekomen.
Deze vermindering moet in principe niet meer zelf aangevraagd worden, behalve voor huurders (te regelen met de eigenaar!).
Wanneer de Vlaamse administratie deze vermindering toch niet heeft toegekend, kan je een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Belastingdienst, Onroerende Voorheffing, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst. Ook kan men een bezwaarschrift indienen via de website www.belastingen.vlaanderen.be of via het digitaal loket. Men heeft hiervoor slechts drie maanden de tijd. Informatie en communicatie (algemeen of dossiergebonden) kan bekomen worden op
www.belastingen.vlaanderen.be of infolijn 1700.