24
sep

Wat verstaat men voor de MAF onder ‘een gezin’?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Alle personen die volgens het Rijksregister op 1 januari samenwonen op hetzelfde adres, vormen voor de maximumfactuur (MAF) een gezin. De MAF houdt immers rekening met de feitelijke situatie. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden en samenwonenden. En ook alleenstaanden worden beschouwd als een gezin.
Personen in een zorgafhankelijke situatie, en hun personen ten laste, die bij een ander gezin inwonen, kunnen evenwel een uitzondering vormen. Als bijzondere bescherming kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, als een apart gezin worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor chronisch zieken, personen met een handicap of andere zorgafhankelijke personen die inwonen bij een gezin met een hoog inkomen.
Een tweede uitzondering geldt voor gezinnen waarvan een of meerdere personen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De rechthebbende, de partner en hun personen ten laste worden beschouwd als een apart gezin waarvoor de Sociale MAF van toepassing is. Voor het volledige gezin blijft evenwel de Inkomens-MAF van toepassing.