24
sep

Wat zijn 'Voordelen inzake huisvesting' voor invaliden?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Voor personen met een blijvende invaliditeit van minstens 66 procent. De aanvrager mag zichzelf meetellen als persoon ten laste bij de berekening van allerlei premies van het Vlaams gewest of de provincie. Er is eveneens een vermindering mogelijk op de huishuur van sociale woningen.