24
sep

Wie houdt de uitgaven bij en wat als het plafondbedrag voor de MAF wordt overschreden?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
De medische kosten worden per gezin en per kind, bijgehouden door de ziekenfondsen. De kosten die het plafondbedrag overschrijden, worden automatisch terugbetaald. Als je aanspraak maakt op de maximumfactuur (dit wil zeggen: het inkomensplafond is bereikt), zal je het bedrag maandelijks teruggestort krijgen door het ziekenfonds. Het ziekenfonds krijgt informatie van de fiscus over het inkomen van drie jaar voor het MAF-jaar. Dit inkomen wordt gelinkt aan de inkomensgrenzen van het MAF-jaar.
Voor meer informatie over de MAF kan je terecht bij je ziekenfonds.