23
jan

Wie kan sneller een parkeerkaart ontvangen?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Voor deze verkorte aanvraagprocedure zijn er twee voorwaarden : je woont zelfstandig thuis en je kreeg een akkoord van de adviserend geneesheer voor de aanschaf van een rolstoel, een scooter of een driewielfiets.
Voldoe je aan de voorwaarden, dan zal het ziekenfonds vragen of je een parkeerkaart wenst. Indien ja, zal de parkeerkaart na enkele weken automatisch worden toegestuurd. Dat gebeurt zonder bijkomend onderzoek bij de FOD Sociale Zekerheid (directie-generaal Personen met een handicap).
Deze procedure geldt niet voor mensen die een loophulp of een rollator voorgeschreven kregen en ook niet voor mensen die een rolstoel gebruiken via het huursysteem.
 
Wie niet in aanmerking komt voor de verkorte procedure, kan nog altijd een parkeerkaart aanvragen bij de FOD via de gewone procedure. Zowel kinderen als volwassenen met ernstige verplaatsingsproblemen komen daarvoor in aanmerking, mits ze een attest van de FOD Sociale Zekerheid, geldig voor de parkeerkaart, kunnen voorleggen. Indien dat niet het geval is, nodigt de FOD die persoon uit voor een medisch onderzoek.
Een aanvraag indienen kan via de dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of via de gemeente (OCMW of sociaal huis).
 
Bron : Visie – 23-01-2015
 

Reacties

Nog geen reacties

Login of registreer u om te reageren op dit artikel.