24
sep

Zijn er nog andere forfaitaire tegemoetkomingen in ZIV

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Binnen de ziekteverzekering bestaan nog een aantal zeer specifieke forfaitaire tegemoetkomingen: Meer informatie over al deze forfaitaire tegemoetkomingen verkrijg je bij je ziekenfonds.