18
sep

Zijn werkgevers verplicht om voordelen te blijven toekennen aan een werknemer die langdurig ziek is?

Geschreven door BONDGENOOT ZZ
Bij arbeidsongeschiktheid blijft de werkgever het gewaarborgde loon betalen gedurende de eerste dertig dagen. Tijdens die periode heeft de werknemer nog altijd recht op extralegale voordelen als een gsm of firmawagen. Die voordelen worden immers beschouwd als een deel van het loon. Als de werkgever die voordelen afneemt in de periode van gewaarborgd loon, kan de werknemer een schadevergoeding eisen.
Na de eerste dertig dagen ontvangt de werknemer – in plaats van het loon - een uitkering van het ziekenfonds, die overeenstemt met een percentage van het begrensde loon. De werknemer heeft dan geen recht meer op loon. De werkgever kan dus ook vragen dat hij de voordelen waarover hij beschikt, zoals een gsm of firmawagen,  teruggeeft. Als de werknemer dit weigert, kan de werkgever een schadevergoeding eisen.
Bron : Trends – 18-09-2014